Professionell diagnostik för säker behandling

Välkommen till Djurtandvårdskliniken

i Söderköping

 

 

Djurtandvårdskliniken - en klinik med behörighet.

Läs mer under fliken Kliniken.

 

 

 

Ny diagnostik

Vi är nu beredda med ny lokal för den nya generationens röntgen teknik. Under hösten kommer vi a..


Styngflugelarver

Munreaktioner orsakade av Styngflugans larver är vanligt förekommande. Vissa hästar kan ha mycket på..


Kurs i Dublin i maj

Torbjörn åker till Dublin den 17:e maj för att hålla kurs om rotfyllning av hästtänder tillsamma..


HÄSTPASSET

Glöm inte att ta med hästens pass. Vissa medicinska behandlingar kräver att man skr..


Djurtandvårdskliniken på TV

Den 18 april sändes detta reportage på TV12´s och ATG´s vinnare V75 gå gärna in och titta. ..


Advanced course Equine Dentistry Bristol i sommar

Starting Date: 23rd July 2015 Finish Date: 24th July 2015 Venue: University Of Bristol, ..


Lyckat tandingrepp på delfin med laser

S.k pulpotomi med laser. Ljushärdning av fyllning..


Torbjörn håller kurs utanför Melbourne

Den 22:a februari åker Torbjörn till Australien för att hålla kurs, är ti..


En arbetsdag på Kolmårdens Djurpark

Måndagen den 3 november var vi till Kolmårdens Djurpark och hjälpte några av ..


Nya utmaningar med ny teknik

Torsdagen den 10 juli genomförde vi en internkurs i laserteknik. Vi tog därmed ett stort k..


 

Copyright © Djurtandvårdskliniken. All rights reserved. Design Linearis.