Professionell diagnostik för säker behandling

Kliniken...

 

•   Vi bedriver djurtandvård vid Djurtandvårdskliniken i Söderköping och

     vårt främsta intresse är hästar.

•   Vi arbetar även med Zoo-djur på konsultbasis.

•   Vi iakttar samma sekretess vid journal och patienthantering som vid

     svenska sjukhus.

•   Vi dokumenterar givetvis alla patienter så väl via journal som

     bilddokumentation.

 

Vi på Djurtandvårdskliniken

 

Torbjörn Lundström

DDS/legitimerad tandläkare

Behörig legitimerad tandläkare inom djurens hälso- och sjukvård.

 

Member of Equine Dental Nomenclature

Sub-Committee

NC of American Veterinary Dental College

 

 

Sofia Tenselius

DVM/legitimerad veterinär

 

Klinikveterinär på Djurtandvårdskliniken sedan 2003.

 

 

 

 

 

Sara Wessman

Djurvårdare

 

Anställd på Djurtandvårdskliniken sedan 2001.

 

Copyright © Djurtandvårdskliniken. All rights reserved. Design Linearis.