Professionell diagnostik för säker behandling

Så här går ett normalt besök på kliniken till...

 

•  Inledande undersökning av vaken häst.

 

•  Vi lyssnar på hjärtat. Hästen får lugnande medel för att en

fördjupad undersökning och behandling skall kunna genomföras så bra som möjligt. Mössan gör att ljudintrycken blir svagare och därigenom blir det lättare för hästen att slappna av.

 

•  Munstege sätts på och munnen spolas ur.

 

•  Fotodokumentation sker av alla hästars

munstatus.

 

•  Vi använder en speciell

    fiberljuslampa som fästs i munstegen.

Det är viktigt att ha bra belysning i munnen för att kunna ställa rätt diagnos så att behandlingen blir korrekt.

 

•  Digital röntgen och fototeknik förbättrar

diagnostiken.

 

•  När hästen har vaknat provar vi gärna bett och

ger betslingsråd.

 

 

© Foto denna sida: Peder Matson, Juha Nyberg

 

 

Copyright © Djurtandvårdskliniken. All rights reserved. Design Linearis.