Professionell diagnostik för säker behandling

Styngflugelarver 16-aug-2016 Munreaktioner orsakade av Styngflugans larver är vanligt förekommande. Vissa hästar kan ha mycket påtagliga besvär och behöver behandling, dock inte avmaskning. Det är också viktigt att säkerställa diagnosen innan behandlingen sätts in.

 



Tungreaktioner orsakade av Styngflugelarver



Tandköttsreaktioner orsakade av Styngflugelarver



Styngflugelarv (stadie 2 under mikroskopet

Tillbaka

 

Copyright © Djurtandvårdskliniken. All rights reserved. Design Linearis.