Professionell diagnostik för säker behandling

Vår arbetsfilosofi...

 

På Djurtandvårdskliniken arbetar vi alltid utifrån hästens normala tuggfunktion. Det är viktigt att försöka värdera de fynd man gör i munhålan för att om möjligt avgöra i vilken grad de utgör ett problem för hästen. Det spelar egentligen ingen roll hur hästen ser ut i munnen så länge den fungerar. Munnens slemhinnor är en bra värdemätare för både tuggfunktion och betsling. Notera att de flesta sårskador i munnens slemhinna uppkommer i samband med ridning/körning.

 

Vi lägger stor vikt vid att ställa rätt diagnos. God belysning är det absolut viktigaste, men vi har även tillgång till digital bildteknik och röntgen när det krävs. Undersökningen inleds dock alltid med kontroll av huvudets utsida. Skelettkonturer och muskulatur kan ge information om var problemet kan sitta.

 

Vi får ofta frågan om vi utför tandraspning. Svaret är nej. Tandraspning är en gammal och ganska ospecifik behandling som påverkar hela tandraden. Vi försöker genom en mer riktad och precis behandling återställa den normala tuggfunktionen. De instrument vi använder är mindre och därigenom kan vi påverka enstaka tandytor där problemet sitter. Vi försöker att behandla så sparsamt som möjligt eftersom det är viktigt att hästen får behålla sin skärpa i bettet. En gräsätare har en ganska svårbearbetad föda.

 

Betsling är en fråga vi ägnar mycket tid åt. När man sätter betsel i munnen på hästen påverkar man många normala reflexer i tuggsystemet. Utrymmet mellan lanerna fylls ut av gommen och tungan och där finns egentligen ingen plats för ett betsel. Eftersom munnen är anpassad till att ta in och bearbeta foder är betslet alltid en störande faktor. Därför är det viktigt att betslet är anpassat så att det retar dessa reflexer så lite som möjligt. Ett för långt betsel rör sig mycket i munnen och risken ökar för att hästen besväras av det. Ju mer stabilt betslet ligger desto mindre störning åstadkommer det.

 

En vanlig orsak till oro i hästens mun vid ridning är förekomst av vargtänder. Vargtanden är en liten, rudimentär tand som sitter strax framför den första kindtanden i överkäken, d v s där betslet ligger. Eftersom tanden är liten tål den inte så mycket belastning utan blir lätt överbelastad av påverkan från betslet. Detta utlöser i sin tur en rad skyddsreflexer hos hästen.

 

Vi rekommenderar alltid att man låter avlägsna vargtänder för att minimera risken för problem i framtiden. Det är självklart viktigt att hela tanden tas ut. Kvarlämnade rotrester orsakar lika stora eller till och med större bekymmer.

 

Vi följer upp och utvärderar de behandlingar vi utför så att alla patienter får den bästa tänkbara vård. Vi tycker att det är viktigt att hästtandvården utvecklas. Djurtandvårdskliniken bedriver även forskning avseende hästens tuggsystem i samarbete med Kliniska Vetenskaper vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.

 

Copyright © Djurtandvårdskliniken. All rights reserved. Design Linearis.